Garantinis servisas

Visoms įsigytoms prekėms yra taikoma 24 mėn. garantija. „MOBISDIKAS.LT“ neprisiima atsakomybės už pažeidimus, kurie atsirado vartotojui nesilaikant įrenginio gamintojo ar pardavėjo nurodymų ir rekomendacijų. Taip pat siūlome pogarantinio laikotarpio įrenginių servisą, tai jau mokama paslauga.

Garantinis servisas taikomas

 • Įrenginys turi gamyklinių brokų ar kitų defektų;
 • Įrenginys neatlieka funkcijų, kurias turėtų atlikti remiantis įrenginio specifikacija.

Garantinis servisas netaikomas

 • Įrenginys buvo naudojamas ne pagal tiesioginę paskirtį, bei darbo rėžimai neleistinai spartinami;
 • Gedimai ir defektai atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės, katastrofinių gamtos reiškinių ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
 • Įrenginys yra mechaniškai, chemiškai ar kitaip pažeistas;
 • Pažeisti, sunaikinti ar pakeisti ant įrenginių esantys įrenginio modelio, serijos numerio ir kiti lipdukai ar ženklinimai;
 • Savarankiškai atliktas bet koks įrenginio remontas, diagnostika ar modifikavimas, o taip pat yra bandymo atidaryti gaminį požymių.

Garantinio serviso nuostatos

 • Pirkėjas privalo saugoti pirkimą patvirtinintį dokumentą ir visus prekes lydinčius dokumentus (originalius prekių gamintojų garantinius talonus, instrukcijas, atskirų įrenginių aprašymo knygutes ir t.t.), originalią prekių pakuotę iki prekės ar jos komponentų garantinio termino pabaigos;
 • Natūralus prekės susidėvėjimas jos naudojimo metu ar dėl to įvykęs jos išvaizdos, savybių pasikeitimas nelaikomas prekės gedimu ar kokybės trūkumu;
 • Už įrenginio pristatymą ir išlaidas Pardavėjui yra atsakingas Pirkėjas;
 • Pardavėjas („MOBISDIKAS.LT“) padengia pogarantinio remonto arba apžiūros pristatymo išlaidas.